เสาเข็มเจาะนั้นสามารถจำแนกตามขนาดได้เป็น 3 ประเภท

เสาเข็มเจาะนั้นสามารถจำแนกตามขนาดได้เป็น 3 ประเภท

เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก : เป็นเสาเข็มเจาะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 50 เซนติเมตร เหมาะสำหรับใช้ในการก่อสร้างฐานรากของอาคารขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่มีความลึกประมาณ 21 เมตร เหมาะสำหรับบ้านเรือน โรงงาน หรือโครงสร้างที่มีน้ำหนักไม่มากนัก

เสาเข็มเจาะขนาดกลาง : เป็นเสาเข็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 50 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1 เมตรโดยส่วนใหญ่มีความลึกประมาณ 21-55 เมตร ขึ้นอยู่กับลักษณะชั้นดินในแต่ละพื้นที่และน้ำหนักของโครงสร้างที่รองรับ เหมาะสำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่ เช่น สะพานข้ามแยก อาคาร และโรงงานขนาดใหญ่

เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ : เป็นเสาเข็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1 เมตรขึ้นไป เหมาะสำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ซึ่งต้องการกำลังรับน้ำหนักต่อเสาเข็มหนึ่งต้นสูงมาก เช่น อาคารสูง ทางยกระดับ ทางรถไฟยกระดับ สะพานขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยบริษัทสามารถก่อสร้างเสาเข็มเจาะได้จนถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตรและความลึกถึง 70 เมตร

ในอีกด้านหนึ่ง การก่อสร้างเสาเข็มเจาะนั้นสามารถแบ่งตามกรรมวิธีการทำงานได้เป็น 2 แบบคือ เสาเข็มเจาะแบบแห้งและเสาเข็มเจาะแบบเปียก ทั้งนี้เสาเข็มเจาะแบบแห้งเหมาะสำหรับเสาเข็มที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 ถึง 60 เซนติเมตร และความลึกของหลุมเจาะไม่มากนัก โดยก้นหลุมยังอยู่ในชั้นดินเหนียวแข็ง โดยทั่วไปจะสามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 120 ตันต่อต้น ซึ่งจะก่อสร้างโดยทำการเจาะดินลงไปโดยไม่มีการเติมสารละลายพยุงหลุมเจาะ เมื่อเสร็จแล้วจึงติดตั้งโครงเหล็กและเทคอนกรีตลงไปในหลุม ในขณะที่เสาเข็มเจาะแบบเปียกนั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ขึ้นไปโดยไม่จำกัดความลึกของหลุมเจาะ ทำให้เสาเข็มรับน้ำหนักได้มาก วิธีการก่อสร้างนั้นคล้ายคลึงกับเสาเข็มเจาะแบบแห้ง เพียงแต่การขุดนั้นจะเติมสารละลายพยุงหลุมเจาะลงไป เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ทั้งนี้งานเสาเข็มเจาะของบริษัทโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเสาเข็มเจาะแบบเปียกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 50 เซนติเมตร ขึ้นไป

 

เสาเข็มเจาะ

รับเหมาทำเข็มเจาะระบบแห้ง/เปียกราคายุติธรรม ด้วยรถเจาะสว่านไฮโดรลิคล้อแทรก หรือ ล้อยาง และ 3 ขา ทียู อัมรินทร์ บจก. ติดต่อ : 02 416 8153 02 416 8154 แฟ็กส์ : 02 416 8155 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-4642-4635

เครดิต tua635.com

รับเหมาทำเข็มเจาะระบบแห้ง/เปียกราคายุติธรรม
ด้วยรถเจาะสว่านไฮโดรลิคล้อแทรก หรือ ล้อยาง และ 3 ขา

ทียู อัมรินทร์ บจก.
ติดต่อ : 02 416 8153 02 416 8154 แฟ็กส์ : 02 416 8155
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-4642-4635

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sbobet   fifa55

คาสิโนปอยเปต | ดูบอลผ่านเน็ตฟรี | เว็บแทงบอล168